- bo tutaj mieszkam.

Piosenki religijne

 

Gdy klęczę przed Tobą

1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd,

Weź ten dzień, uczyń go Twym, i we mnie miłość wznieć.

Ref. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. /2x

 

2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl.

Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron!

3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz.

Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

 

Jest na świecie miłość,

Jest na świecie miłość, której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.

Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się.

 

Ref. Matka z radością poda dłoń, gdy powiesz: Mario w Tobie ufność mam.

Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił.

 

2. Jest w Niej tyle ciepła,

a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości.

Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko

i jak dziecko powiedz: Kocham Cię.

 

Święta Maryjo, Królowo

Święta Maryjo, Królowo, Naszych codziennych spraw.

Prowadź nas jasną drogą,Prowadź nas jasną drogą,

Aż do niebieskich bram. /2x

 

 

Jak paciorki różańca

Ref.: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,

Nasze smutki, radości i blaski.

A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,

Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

 

1. My także mamy małe zwiastowanie,

My też czekamy Twego nawiedzenia,

My też z drżeniem serc szukamy.

W tajemnicach radosnych módl się za nami!

 

2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,

I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi,

Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami.

W tajemnicach bolesnych módl się za nami!

 

3. My także mamy swą Ojczyznę w niebie,

Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie,

Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy.

W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!

 

O Pani, ufność nasza

O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie, D G D G D A

Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju! Fis h A D G D G A D

 

Maryjo, śliczna Pani

1. Maryjo, śliczna Pani, G h

Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G

Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, a D G E

Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj. C A D D7

Ref. Maryja, Ave Maryja, G C G

U Boga nam wybłagaj zdroje łask, H7 E

By świat lepszy był, by w miłości żył, a D G E

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. a D G

2. Maryjo, śliczna Pani,

Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,

W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,

Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

 

Pomódl się Miriam

Ref. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. D G

Pomódl się, by Jezus we mnie żył. D G

Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. e A

Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. e A

 

1. Miriam Tyś jest bramą do nieba. D G

Moim niebem jest Twój Syn. D G

Weź mnie, weź mnie do swego łona, e A

bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. D G A D

2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. D G

Gdybym umarł, odpocząłbym. D G

Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. A G

Pragnę umrzeć, aby żyć. D G A D

 

 

 

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode