- bo tutaj mieszkam.

2011

2011-01-31 14:55

Styczeń 2011r.  był dla Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka miesiącem spotkań i uczestnictwa w imprezach patriotycznych organizowanych w szkołach podstawowych w Mieszkowie, Żerkowie i Wilkowyi.

 

W pierwszej połowie 2011 roku Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka z Mieszkowa wzięła czynny udział w wielu uroczystościach o charakterze państwowym oraz religijnym. W Książu Wlkp., Borku Wlkp. oraz na spotkaniach w szkołach w Chociczy, Mieszkowie, Nowym Mieście, Cielczy, Jarocinie, Wilkowyi oraz w bibliotece w Górze przedstawione zostały działania grupy i plany na przyszłość, które mają na celu popularyzację historii Powstania Wielkopolskiego, a także zachęcanie młodzieży do działania w tym kierunku. Wyróżnieniem dla nas było uczestnictwo w obchodach 130 rocznicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie, na której była przestawiona historia szkoły w obecności władz gminy i powiatu jarocińskiego. Podczas rocznic związanych z gen. Stanisławem Taczakiem, a mianowicie rocznicy śmierci oraz rocznicy urodzin generała grupa wystawiła wartę honorową przy pomniku na mieszkowskim rynku.

 

Po wielu rozmowach z najstarszymi mieszkańcami parafii Mieszków ustalone zostało miejsce pochówku rodziców gen. Taczaka i zostały podjęte kroki w kierunku uporządkowania tego miejsca na mieszkowskim cmentarzu. Ufundowano tablicę nagrobną, której poświęcenie odbędzie się 27 grudnia 2011 roku, tj. w rocznicę postania wielkopolskiego.

 

Innym ważnym wydarzeniem była asysta podczas obchodów święta Bożego Ciała w Mieszkowie. Biorąc udział w procesji w mundurach powstańczych pragnęliśmy wyrazić przywiązanie do wartości religijnych przypominając jednocześnie, że zawsze miały one walor priorytetu dla wielkopolskich patriotów.

 

10 lipca 2011 roku odbyła się uroczystość 15 rocznicy reaktywacji Bractwa Kurkowego w Mieszkowie, na której Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich została zaproszona w charakterze organizacji kultywującej tradycje Powstania Wielkopolskiego. Podczas tej uroczystości nawiązaliśmy ścisła współpracę z Bractwami Kurkowymi z naszego regionu. W tym miejscu pragniemy serdeczni podziękować naszemu Bractwu Kurkowemu za wzorową współpracę i życzymy kolejnych lat jubileuszowych.

 

4 września 2011 roku Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich wzięła udział, w charakterze kompanii reprezentacyjnej Armii Wielkopolskiej, w dożynkach powiatowo-gminnych, które odbyły się w Cielczy.

 

11 listopada 2011 roku

Pan Wojciech Koterba wraz z Grupą Rekonstrukcyjną Powstańców Wielkopolskich zorganizował obchody Święta Niepodległości. Obchody te rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny, na której zostały poświęcone dwa sztandary: dawny sztandar Koła Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Mieszkowie, które działało przed i po II Wojnie Światowej, wypożyczony dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Sebastiana Pluty z Muzeum Regionalnego w Jarocinie specjalnie na tę okazję oraz nowy sztandar Grupy Rekonstrukcyjnej.

 

Sztandar ten jest wierną repliką sztandarów powstańczych z roku 1918. Jedna strona sztandaru przedstawia wielkopolskiego białego orła na biało czerwonym tle natomiast druga strona przedstawia wizerunek Hetmanki Narodu Polskiego, Matki Bożej Częstochowskiej z dzieciątkiem Jezus oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. W narożnikach są wyhaftowane herby Poznania, Jarocina, powiatu jarocińskiego i dla nas najważniejszy herb miasteczka Mieszków. Na sztandarze widnieje napis „Powstańcy Wielkopolscy”, ponieważ jesteśmy przedstawicielami całego naszego regionu jarocińskiego. Całość sztandaru przymocowana jest do drzewa na wierzchołku, którego znajduje się orzeł w koronie, gotowy do lotu po upragnioną niepodległość.

 

Obok uroczystości poświęcenia i nadania Grupie sztandaru wręczono księdzu Eugeniuszowi Kiszce nominację na kapelana Grupy. W przemówieniu wygłoszonym w kościele Pan Wojciech Koterba powiedział: „W dniu dzisiejszym mamy także szczególną satysfakcję, ponieważ Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka obchodzi pierwszy rok swojej działalności w Mieszkowie. Naszym nadrzędnym celem jest wypełnienie testamentu Powstańców Wielkopolskich oraz propagowanie historii związanej z jedynym w historii Polski zwycięskim powstaniem.” W przemówieniu Pan Koterba wspomniał również o obchodach 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które odbędą się 27 grudnia tego roku. Tego dnia będzie. miało miejsce m.in uroczyste odsłonięcie ufundowanej przez Grupę i innych darczyńców tablicy pamiątkowej na grobie rodziców gen. Stanisława Taczaka na mieszkowskim cmentarzu.

 

Na drugą część obchodów Święta Niepodległości przeprowadzoną przy pomniku gen. Taczaka składały się w kolejności krótki artystyczny rys historyczny przygotowany przez Grupę Rekonstrukcyjną, a następnie wręczenie portretów generała przedstawicielowi władz gminnych i Pani Annie Lala - Dyrektor SP im.gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie oraz wręczenie zasłużonym za działalność społeczną na rzecz Mieszkowa osobom zdjęć warty honorowej Grupy przy pomniku Taczaka. Na zakończenie odbył się również przy pomniku koncert Orkiestry Dętej OSP Żerków, która zaprezentowała szereg utworów o charakterze patriotycznym.

Przybyłe delegacje oraz innych gości Grupa Rekonstrukcyjna zaprosiła na koniec do salki przy plebanii, gdzie mogli się oni w cieple posilić i w miłej atmosferze porozmawiać.

 

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode