- bo tutaj mieszkam.

Gmina pomoże powiatowi

2011-10-07 11:54

300 tysięcy złotych przekaże gmina Jarocin powiatowi jarocińskiemu na budowę drogi na odcinku Mieszków - Żerków. Głosowanie nad uchwałą było jednym z punktów nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 września. - Mieszkańcy często nie rozróżniają kompetencji i zadań, które ma realizować powiat, a które gmina. Interesuje ich ostateczny rezultat z przeprowadzonych inwestycji - mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. - Ta uchwała wzajemnej pomocy, ma służyć pozyskaniu funduszy na budowę dróg zarówno dla gminy jak i powiatu. Musimy sobie nawzajem pomagać, dzięki temu więcej środków pozyskamy - podkreśla burmistrz.

Zarówno powiat jarociński jak i gmina Jarocin starają się uzyskać dofinansowania na budowę dróg ze źródeł zewnętrznych m.in. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podstawowym celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy, remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Jednym z kryteriów otrzymania dofinansowania jest uzyskanie jak największej liczby punktów przy ocenie wniosku inwestycyjnego. Wykazanie udziału partnerów zewnętrznych w finansowaniu inwestycji to dodatkowe punkty, które zadecydować mogą o tym, czy projekt otrzyma środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z tego też powodu władze gminy i powiatu, podejmując podobne uchwały, starają się pomagać sobie nawzajem. Podczas sesji radni po krótkiej dyskusji i pytaniach dotyczących projektów, które miałyby być sfinansowane w ramach przyznanej pomocy, przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 12 za i 8 wstrzymujących.

Starostwo przekaże gminie Jarocin taką samą kwotę, czyli 300 tys. zł, na budowę łącznika ulic Glinki i Jarmarcznej. Rada Powiatu Jarocińskiego już nazajutrz podjęła uchwałę gwarantującą gminie środki finansowe na realizację tej inwestycji drogowej.

Źródło: www.jarocin.pl

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode