- bo tutaj mieszkam.

Informacje o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkowa "NASZ MIESZKÓW"

27-go stycznia 2011 roku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkowa "Nasz Mieszków" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymało osobowość prawną.

Statut Stowarzyszenia

REGON 301664419

NIP 6172197753

KRS 0000376813

  

Zarząd:

Przemysław Franczak - prezes

Paweł Becela - wiceprezes

Marta Bierła - sekretarz

Małgorzata Ratajczyk - skarbnik

Wojciech Koterba - członek

Piotr Nowakowski - członek

Paweł Jworski - członek

 

 

3-go grudnia 2010 roku

zebrani w salce parafialnej Mieszkowianie powołali

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkowa „Nasz Mieszków”. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 51 osób. W tym gronie w głosowaniu jawnym uchwalono statut Stowarzyszenia i wybrano członków Komitetu Założycielskiego a następnie wyłoniono Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ustalono, że każdy z członków Stowarzyszenia może działać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w wybranym (spośród 4 różnych) zespole problemowym.

 

Utworzone zostały następujące zespoły problemowe:
1. Zespół ds. historii, tradycji i kultury

2. Zespół ds. infrastruktury

3. Zespół ds. kultury fizycznej i sportu

4. Zespół ds. różnych

 

Ten ostatni będzie obejmował wszystkie te inicjatywy, których nie da się zakwalifikować do pozostałych trzech zespołów.

Ukonstytuowane już Stowarzyszenie czeka w tej chwili na zakończenie procedury rejestracji, po której zyska ono osobowość prawną i będzie mogło rozpocząć swoją działalność.

 

Stowarzyszenie jest otwarte i zaprasza chętnych do współdziałania dla dobra naszej małej Ojczyzny.

 

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode